Aziz hai Mujhe har shey se Dosti Aap ki Utar gayi …

Share

Aziz hai Mujhe har shey se Dosti Aap ki

Utar gayi Mere Dil mai Saadgi Aap ki

Kabhi pare na Udaasi ka Aap per Saaya

Aur Aansuon me na Badle kabhi Hansi Aap ki [-o


Email To Friends Email To Friends

Share


   

Advertisements


Advertisements

Like Us on Facebook

...new...